ثبت نام

تولید ملی از نگاه علما – حاج آقا نورا

علما
منتظر بمانید ...

اعلامیه تاریخی دو تن از علما در دفاع از تولیدات ایرانی

حاج آقا نورا… و برادرش آقا نجفی دو تن از علمای برجسته اصفهان بودند که در عصر مشروطه و اوایل دوره رضا خان، مجاهدت های بسیاری برای مبارزه با استعمار و تهاجم بیگانه به ویژه در عرصه جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی انجام دادند. اینان در اعلامیه ای با همکاری علما مردم را به تحریم کالای بیگانه و مصرف تولیدات داخلی فراخواندند. متن این اعلامیه که در کتاب اندیشه های سیاسی حاج آقا نورا… آمده به این شرح است: «این خدام شریعت مطهره با همراهی جناب رکن الملک متعهد و ملتزم شرعی شده ایم که مهما امکن بعد ذلک تخلف ننماییم. فعلا پنج فقره است: اولا: قبالجات و احکام شرعیه از شنبه به بعد باید روی کاغذ ایران بدون آهار نوشته شود. اگر بر کاغذهای دیگر نویسند،مهر ننموده و اعتراف نمی نویسیم، قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد، امضا نمی نماییم. حرام نیست کاغذ غیرایرانی و کسی را مانع نمی شویم، ماها به این روش متعهدیم. ثانیا: کفن اموات اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه های دیگر ایرانی باشد متعهد شده ایم بر آن میت ماها نماز نخوانیم. دیگری را برای اقامه صلوه بر آن میت بخواهند ماها را معاف دارند.

تولید ملی از نگاه علما ثالثا: ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می شود، قرار دادیم مهما امکن هرچه بدلی آن در ایران یافت می شود، لباس خودمان را از آن منسوج نماییم و منسوج غیرایرانی را نپوشیم و احتیاط نمی کنیم و حرام نمی دانیم لباس های غیر ایران را، اما ماها ملتزم شده ایم حتی المقدور بعد از این تاریخ ملبوس خود را از نسج ایران بنماییم، تابعین ماها نیز کذلک و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد. آن چه از سابق پوشیده داریم و دوخته، ممنوع نیست استعمال آن. رابعا: مهمانی ها، بعد ذلک ولو عیانی باشد چه عامه و چه خاصه، باید مختصر باشد، یک پلو و یک خورش و یک افشره. اگر زاید بر این کسی تکلف دهد، ماها را به محضر خود وعده نگیرد. خودمان نیز به همین روش میهمانی می نماییم. هرچه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند موجد مزید امتنان ماها خواهد بود. خامسا: وافوری و اهل وافور را احترام نمی کنیم و به منزل او نمی رویم؛ زیرا که «المسرفین » و «ولاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» و حدیث «لاضرر و لاضرار» ضرر مالی و جانی و عمری و نسلی و دینی و عرضی و شغلی آن محسوس و مسری است و خانواده ها و ممالک را به باد داده.»

منتظر بمانید ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *